วิทยุออนไลน์ 92.75

อย. เตือนเปิดเทอมนี้ ระวังภัยขนมแปลกใหม่ขายใกล้โรงเรียนหรือทางออนไลน์

เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ช่วงเปิดภาคการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความห่วงใยในการเลือกซื้อขนมของเด็กๆ เนื่องจากปัจจุบันมีขนมลักษณะแปลกใหม่ ทั้งรสชาติ กลิ่น สีสันสดใส และบรรจุในภาชนะหลากหลายรูปแบบเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กๆ วางจำหน่ายใกล้โรงเรียนหรือช่องทางออนไลน์ อาทิ ขนมในขวดลูกกลิ้งแบบโรลออน เยลลี่องุ่นเคียวโฮในลูกโป่งหรือถุงมือยาง เยลลี่ในหลอดเข็มฉีดยา น้ำหวานในหลอดเก็บเลือด เป็นต้น จึงขอให้ผู้ปกครองและเด็กๆ ระวังอย่าซื้อขนมดังกล่าวมารับประทาน เนื่องจากบางผลิตภัณฑ์ลักลอบนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต จุดสังเกตคือ ไม่มีฉลากภาษาไทยและไม่มีเลข อย. ทำให้ไม่ทราบสูตรส่วนประกอบหรือส่วนผสม ไม่มีชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตและผู้นำเข้า เสี่ยงได้รับสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สี วัตถุกันเสีย วัตถุแต่งกลิ่น ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเกินปริมาณที่กฎหมาย ,การใช้ภาชนะที่ไม่ได้มีไว้เพื่อบรรจุอาหาร เสี่ยงปนเปื้อนสารเคลือบภาชนะหรือวัสดุที่อาจหลุดลอกออกมาได้ ,อาจเกิดการติดคอจากเศษบรรจุภัณฑ์หรือขนาดของเยลลี่ที่ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ขนมที่ได้รับอนุญาต ต้องมีฉลากภาษาไทย แสดงเลข อย. ส่วนประกอบหรือส่วนผสม ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า วันเดือนปีที่ผลิตหรือควรบริโภคก่อนหรือหมดอายุ น้ำหนักหรือปริมาตรสุทธิ ข้อมูลการแต่งกลิ่นและวัตถุเจือปนอาหาร เช่น สี วัตถุกันเสีย สารให้ความหวานแทนน้ำตาล

.

ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตผ่านทางเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หากมีข้อสงสัยหรือพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ได้มาตรฐานแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar