วิทยุออนไลน์ 92.75

😱💸 โอนเงินผิดบัญชี มีทางออก

- นำหลักฐานไปแจ้งความ ลงบันทึกประจำวันที่โรงพักใกล้บ้าน

- แจ้งปัญหา และส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ธนาคารที่เราใช้โอนเงิน

- ธนาคารจะแจ้งระยะเวลาที่ใช้ตรวจสอบการโอนเงินให้เราทราบ

- ธนาคารจะติดต่อผู้รับโอนเงินผิด เพื่อให้ยินยอมคืนเงิน

- ธนาคารแจ้งผลการดำเนินการ

.หากผู้รับโอนยินยอมคืนเงิน: ธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีผู้โอน

.หากผู้รับโอนไม่ยินยอมคืนเงิน: ผู้โอนสามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อออกคำสั่งทางกฎหมายให้ธนาคารของผู้รับโอนเงินดำเนินการอายัดบัญชี หรือให้เปิดเผยข้อมูลบัญชีให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar