วิทยุออนไลน์ 92.75

💢💢 มารู้จักประโยชน์ของสื่อที่ดี มีคุณค่า เพื่อนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเหมาะสม เป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบัน

💢💢 มารู้จักประโยชน์ของสื่อที่ดี มีคุณค่า เพื่อนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเหมาะสม เป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคปัจจุบัน


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar