วิทยุออนไลน์ 92.75

กฏระเบียบ หลักการเป็นสิ่งที่เป็นข้อกำหนดเพื่อให้บุคคลปฏิบัติตาม ให้เกิดชุมชนและสังคมที่น่าอยู่ บนโลกออนไลน์ก็เช่นกัน บุคคลควรรู้หลักการและแนวทางเพื่อสร้างสังคมที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

กฏระเบียบ หลักการเป็นสิ่งที่เป็นข้อกำหนดเพื่อให้บุคคลปฏิบัติตาม ให้เกิดชุมชนและสังคมที่น่าอยู่ บนโลกออนไลน์ก็เช่นกัน บุคคลควรรู้หลักการและแนวทางเพื่อสร้างสังคมที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar