วิทยุออนไลน์ 92.75

🔵 (เช้าวันนี้) 28 พ.ย. 2566 ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สปข.1 พบปะและเตรียมเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามงานในกำกับของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด) ในโอกาสประชุม ครม.สัญจร 3-4 ธันวาคม นี้

🔵 (เช้าวันนี้) 28 พ.ย. 2566 ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สปข.1 พบปะและเตรียมเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามงานในกำกับของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด) ในโอกาสประชุม ครม.สัญจร 3-4 ธันวาคม นี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar