วิทยุออนไลน์ 92.75

ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู

รัฐบาลเตรียมจัดการประชุม ครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรก ที่หนองบัวลำภู 3-4 ธ.ค.นี้

พร้อมลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2566 ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีบัญชาเห็นชอบกำหนดจัดประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2566 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2566 

สำหรับประเด็นการตรวจราชการที่สำคัญ ได้แก่

1. การแก้ปัญหาความยากจน

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

3. การแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร และ

4. การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

รวมทั้งมีการมอบหมายคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  

ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นประธานประชุมบูรณาการการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการประชุม ครม.สัญจร ในครั้งนี้จะตรงกับวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม เนื่องจากวันอังคารที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ.


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar