วิทยุออนไลน์ 92.75

สัมภาษณ์ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นการเตรียมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร

25 พ.ย. 2566 เวลา 10.00 น. ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สปข.1 ลงพื้นที่สัมภาษณ์ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นการเตรียมการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร การแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตร ปัญหายาเสพติด ฯลฯ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar