วิทยุออนไลน์ 92.75

อ.เกษตรสมบูรณ์ นำทีมลงตรวจสอบประเด็นปัญหา น้ำประปาบ้านเป้า

อ.เกษตรสมบูรณ์ นำทีมลงตรวจสอบประเด็นปัญหา น้ำประปาบ้านเป้า

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มอบหมายนายธนากร บุญซ้อน ปลัดอำเภออาวุโส ร่วมกับท้องถิ่นอำเภอ นายก อบต.บ้านเป้า จนท.พัสดุ ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหา กรณี ประเด็นข่าวประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเป้า

ซึ่งเบื้องต้นพบว่า เป็นโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 13 ต.บ้านเป้า ให้บริการครัวเรือนอยู่นอกเขตหมู่บ้าน ประมาณ 50 ครัวเรือน(ปัจจุบันทั้ง 50 ครัวเรือน เจาะบ่อบาดาลใช้เอง) ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2560 และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า ได้ตั้งงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขปัญหาระบบประปาที่เป็นประเด็นข่าวดังกล่าวให้เรียบร้อยสามารถบริการประชาชนในพื้นที่ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar