วิทยุออนไลน์ 92.75

💥ผลศึกษาซอฟต์พาวเวอร์ไทย พบ คนทั่วโลกชื่นชอบอาหารไทย

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำรวจรสนิยมความชอบ ทัศนคติ พฤติกรรมที่มีต่อศิลปวัฒนธรรม สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมของไทยในต่างประเทศที่มีศักยภาพจำนวน 12 ประเทศ ใน 7 ภูมิภาคทั่วโลก ได้แก่ จีน มาเลเซีย อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร เยอรมนี สหรัฐอเมริกา บราซิล แอฟริกาใต้ และออสเตรเลียเป็นครั้งแรกของไทยโดยจะนำผลการศึกษามาจัดทำแผนการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้วยมิติทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
จากการสำรวจ พบว่า วัฒนธรรมไทยที่ชื่นชอบที่สุดคือ อาหารไทยและวัฒนธรรมการกิน รองลงมาคือเอกลักษณ์ความเป็นไทย อาทิ ประวัติศาสตร์ ทัศนียภาพ ประเพณี การไหว้ รอยยิ้ม ภาษาไทย รวมทั้งศิลปะ หัตถกรรม และสถาปัตยกรรม เช่น วัด พระพุทธรูป รวมถึงการแสดงและการละเล่น งานฝีมือไทย และศิลปะไทย โดยความประทับใจที่มีต่อประเทศไทย อันดับหนึ่งคือ ความเป็นมิตรของคนไทย รองลงมาคือ ความห่วงใย จริงใจ ต้อนรับขับสู้ ความงามของประเทศไทยที่น่าหลงใหลและดึงดูด มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร น่าสนใจและคาดไม่ถึง ส่วนประเทศที่มีมุมมองที่ดีต่อประเทศไทยต้องการเข้ามาสัมผัสวัฒนธรรมไทย รวมถึงใช้ชีวิตหรือท่องเที่ยวประเทศไทยในระยะยาวมากที่สุดสามอันดับแรก ได้แก่ แอฟริกาใต้ อินเดียและซาอุดิอาระเบีย
สำหรับประเทศที่ชื่นชอบศิลปะและวัฒนธรรมไทยมากที่สุด ได้แก่ แอฟริกาใต้ ซาอุดิอาระเบีย จีนและมาเลเซียรับรู้ผ่านสื่อคอนเทนต์เช่น ภาพยนตร์ ซีรีส์และรายการทีวี และชื่นชอบคนไทย ประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย ผลการศึกษาความนิยมอาหารไทย พบว่า มาเลเซีย ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ จีนและอินเดีย ชื่นชอบอาหารไทยมากที่สุด จากการได้รับประทานระหว่างมาท่องเที่ยวในไทย และครอบครัว เพื่อน คนรู้จักแนะนำ ส่วนเหตุผลที่ชื่นชอบเพราะอร่อย เมนูหลากหลายและรสชาติแปลกใหม่ เป็นเอกลักษณ์ ทั้งนี้ ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่า สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีศักยภาพในการส่งออก ได้แก่ อาหารไทย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สินค้าหัตถกรรมและคอนเทนต์ ส่วนตลาดส่งออกที่สำคัญของไทยคือ จีนและอาเซียน และตลาดใหม่ที่มีศักยภาพคือ อินเดีย ลาตินอเมริกา แอฟริกา ตะวันออกกลาง ซึ่งวธ.จะนำข้อมูลเหล่านี้มาจัดทำแผนการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้วยมิติทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ในการสร้างรายได้แก่ประชาชนและชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar