วิทยุออนไลน์ 92.75

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดขอนแก่นมอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอซำสูง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1 ชุด มอบให้แก่ผู้ประสบภัย จากเหตุอัคคีภัยไฟไหม้บ้านจำนวน 1 ครอบครัว ไปมอบให้กับ ครอบครัว นาง ดรุณี ภูเลื่อมใส ณ บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 1 ตำบล กระนวน อำเภอซำสูง โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย นายอำเภอซำสูง ปลัดอำเภอ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมเจ้าหน้าที่ประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีมอบฯในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag