วิทยุออนไลน์ 92.75

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นผลิตสื่อวัฒนธรรม Sopower อีสาน ออกอากาศ NBT ทีวีอีสานช่อง 11

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00น ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 และนายธีรยุทธ์ ดวงมณี ผอ.NBT 11 ขอนแก่น และคณะประชุมหารือร่วมกับ รศ.ดรนิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถึงแนวทางการขับเคลื่อนทางวัฒนธรรม Sopower อีสาน โดยจะพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ และยกระดับงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างกรมประชาสัมพันธ์โดย NBT 11 ทีวีอีสาน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม ผลิตผลงานด้านวัฒนธรรม อาทิ หนังสั้น สารคดีวัฒนธรรม และผลงานอื่นๆ ออกอากาศทาง NBT 11 ทีวีอีสาน และสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับ Sopower อีสานทั้ง 11 ด้าน กำหนดเริ่มออกอากาศต้นเดือนธันวาคมนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag