วิทยุออนไลน์ 92.75

📣กรมประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม On ground พบปะเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์และพี่น้องประชาชน ที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
(วันนี้) 12 พฤศจิกายน 2566 นางทัศนีย์ ผลชานิโก รักษาราชการแทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำผู้บริหาร ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์จากทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรม ตุ้มโฮม ฮักแพง เบิ่งแยง NBT 11 ทีวีอีสาน และกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่ง กิจกรรมครั้งนี้มีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 โดยการนำของ ดร.พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้า NBT 11 ทีวีอีสาน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อพบปะพี่น้องประชน และสร้างสัมพันธ์เครือข่าย ด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้อมูลภาครัฐ สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และนโยบายของรัฐบาลไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ บ้านโคกใหญ่ ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
.
โอกาสนี้ ได้ร่วมพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ณ วัดนวการาม ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ด้วย

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag