วิทยุออนไลน์ 92.75

กระทรวง พม. ขอให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบขอทานต่างชาติ แจ้งสายด่วน 1300

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงกรณีขบวนการขอทานชาวจีน ว่า ข่าวที่มีขอทานชาวจีนได้มีการพบเห็นหลายที่ คาดว่าที่ผ่านมาอาจจะเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ซึ่งขณะนี้ได้ประสานกับทุกหน่วยงานให้ดูแลเรื่องนี้ ซึ่งเท่าที่ทราบขอทานรายที่พบเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เดินทางเข้ามาด้วยพาสปอร์ตที่หมดอายุแล้ว เป็นการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ถูกต้อง

ประเทศไทยถูกจัดลำดับการค้ามนุษย์แบบขึ้นๆ ลงๆ นายวราวุธ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในขั้นตอนรวบรวมทำรายงาน Tip Report หรือการส่งรายงานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้กับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง คาดว่าปลายปีนี้จะแล้วเสร็จและภายในเดือนมกราคม 2567 จะส่งให้กับหน่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป ดังนั้นการแก้ปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ทั้งเรื่องขอทานและอีกหลายกิจการ เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยกลับสู่เทียร์ 1

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบขอทานต่างชาติ แจ้งสายด่วน 1300


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar