วิทยุออนไลน์ 92.75

ครม. เห็นชอบขึ้นราคาน้ำตาลทราย 2 บาทต่อกิโลกรัม คาดว่าจะมีผลวันพรุ่งนี้ หากกระบวนการเสร็จสิ้น

นายภูมิธรรม เวชชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฎิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. มีมติ เห็นชอบ ขึ้นราคาน้ำตาลทราย ทั้งราคาส่ง และขายปลีก ตามมติของคณะกรรมการบริหารความสมดุลในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล จำนวน 2 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีผลแล้วในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ส่วนการเก็บเงินเข้ากองทุนเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม กก. ละ 2 บาท ที่ประชุม ครม. ไม่เห็นชอบ โดยมอบให้ กระทรวงอุตสาหกรรมไปศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ควรให้ผู้บริโภครับผิดชอบเพียงคนเดียว เพราะ มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน

ด้าน นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ซึ่ง นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้ นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมแทน ที่ประชุมยังคงให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าที่อยู่ในบัญชีควบคุมตามเดิม และมีมติให้ปรับขึ้นราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน 2 บาท/กิโลกรัม (ก.ก.) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

โดย ราคาน้ำตาลทรายขาว ปรับจาก 19 บาท/กก. เป็น 21 บาท/ กก. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ปรับจาก 20 บาท/กก. เป็น 22 บาท/กก. ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้างต้นทุนการผลิตอ้อยของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)

ส่วนราคาจำหน่ายปลีกน้ำตาลทราย กกร.มีมติยกเลิกมาตรการควบคุมราคาจำหน่ายปลีกน้ำตาล จากเดิมประกาศคุมราคาจำหน่ายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง โดยน้ำตาลทรายขาวธรรมดาไม่เกิน 24 บาท/กก. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ไม่เกิน 25 บาท/กก. โดยกำหนดให้แต่ละพื้นที่กำหนดราคาใหม่ให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง เนื่องจากพบว่าผู้ประกอบการร้านค้าในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ มีต้นทุนน้ำตาลทรายแตกต่างกัน โดยเฉพาะภาระด้านค่าขนส่ง แต่เพื่อไม่ให้มีการกำหนดราคาสูงเกินจริงเอาเปรียบผู้บริโภค กรมการค้าภายในและพาณิชย์จังหวัดจะส่งทีมออกตรวจสอบราคาอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้มีการฉวยโอกาส

นายวัฒนศักย์ กล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติให้ยกเลิกมาตรการควบคุมการส่งออกน้ำตาลทรายตั้งแต่ 1 ตัน หรือ 1,000 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องขออนุญาตจากคณะอนุกรรมการที่ กกร.จัดตั้งขึ้น รวมทั้งให้ยกเลิกคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวด้วย เนื่องจากปัจจุบัน สอน.มีมาตรการเพื่อควบคุมและกำกับการส่งออกน้ำตาลทรายอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมในการดูแลปริมาณน้ำตาลทรายให้เพียงพอกับความต้องการ และป้องกันการกักตุน โดยกำหนดให้ผู้ส่งออกจะต้องแจ้งปริมาณการส่งออก และปริมาณน้ำตาลทรายคงเหลือ มาให้กรมการค้าภายในรับทราบทุกวันที่ 10 ของเดือน ทั้งนี้ กกร.จะนำมติกกร. เสนอให้นายภูมิธรรม ลงนามออกประกาศ กกร. วานนี้ (14 พฤศจิกายน) โดยมติจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2566) เป็นต้นไป


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar