วิทยุออนไลน์ 92.75

จ.ชัยภูมิ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “มอหินขาว”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมสำคัญของจังหวัดชัยภูมิ รายการส่งเสริมการท่องเที่ยวมอหินขาว ณ หอประชุมภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขัยภูมิ หัวหน้าศูนย์ป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ผู้แทนท่องเที่ยวกีฬาและจังหวัดขัยภูมิ ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยปลัดอำเภอเมืองชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเมืองชัยภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ท่าหินโงม เข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมได้มีประเด็นสำคัญ เรื่อง การสรุปแนวทางการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ 2566 การหารือแนวทางในการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ 2567 ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยดำเนินงานหลักในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมอหินขาว ประจำปีงบประมาณ 2567


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar