วิทยุออนไลน์ 92.75

พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอจัตุรัส

พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอจัตุรัส

ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ นายโดมทอง ดิเรกศิลป์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและลูกหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่อำเภอจัตุรัส โดยมี นายณัฏฐพล ศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุม โดยมีนายสิรวิชณ์ ศิริวัฒนโชติกุล พัฒนาการอำเภอจัตุรัส และเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนอำเภอจัตุรัส ร่วมประชุม โดยมีสมาชิกลูกหนี้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 11 กลุ่ม

นายโดมทอง ดิเรกศิลป์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ ได้กล่าวให้ข้อแนะนำแนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระ ดังนี้

1. การดำเนินคดีกับลูกหนี้ กรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

2. การให้คำปรึกษาและแนะนำลูกหนี้ในการชำระหนี้ด้วยตนเอง ผ่าน Mobile Banking

3. การให้คำแนะนำ

- การปลดหนี้รายบุคคล

- การลดหรืองดเบี้ยปรับดอกเบี้ยผิดนัด

- การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือดอกเบี้ยผิดนัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar