วิทยุออนไลน์ 92.75

อ.จัตุรัส ร่วมกับ อบต.บ้านขาม ซ่อมแซมฝายกั้นน้ำลำห้วยทรายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

วันที่ 15 - 16 พ.ย. 66 นายเดช เสนาะคำ นายอำเภอจัตุรัส มอบหมายให้ นายณรงค์ ชำนิพงษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และนายวิชเวช กระตุดนาค ปลัดอำเภองานป้องกัน นำกำลังสมาชิก อส.อ.จัตุรัส ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ผญบ.บ้านใหม่นาดี ตลอดจนราษฎรจิตอาสาฯ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งประจำปี 2567

โดยได้ดำเนินการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำลำห้วยทราย (จุดทำน้ำประปาหมู่บ้าน) เนื่องจากเกิดปัญหาอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาซึ่งกัดเซาะฝายน้ำขาดตลอดแนว และดำเนินการทำฝายกระสอบทรายเพื่อชะลอน้ำ(จุดฝายน้ำลาดหนองใต้) ของหมู่บ้านเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นได้รับความความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลต่างๆ เช่น รถแบ๊คโฮ, รถไถเกรดดิน , รถบรรทุก ,ทราย ฯลฯ จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม และได้รับการสนับสนุนดินในการทำคันกั้นน้ำจากราษฎรในพื้นที่ เป็นต้น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar