วิทยุออนไลน์ 92.75

💥💥 หวั่นเกิดอันตราย !! ✈️ ท่าอากาศยานไทย ขอความร่วมมือ “งดปล่อยโคมลอย” รอบสนามบิน ช่วงลอยกระทง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือประชาชนงดหรือหลีกเลี่ยงการปล่อยโคมลอย โคมควัน ดอกไม้ไฟ แสงเลเซอร์ อากาศยานไร้คนขับ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออากาศยานรอบสนามบินทั้ง 6 แห่ง ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ 27 – 28 พ.ย.นี้

.เนื่องจาก อาจเป็นอันตรายต่ออากาศยานและการมองเห็นของนักบิน โดยเฉพาะบริเวณสนามบิน พื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับ 1 (พื้นที่สีแดง) บริเวณแนวขึ้น – ลงสนามบินที่อยู่ห่างจากทางขึ้น – ลงของเครื่องบินทั้ง 2 ด้าน รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงสนามบิน

.ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนมีบทลงโทษ จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และหากผู้ใดกระทำการให้อากาศยานในระหว่างบริการเสียหาย จนเป็นเหตุให้อากาศยานนั้นไม่สามารถทำการบินได้หรือเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างบิน ต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่ 15 – 20 ปี ปรับตั้งแต่ 600,000 – 800,000 บาท

.สำหรับ พื้นที่นอกเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดในข้อบัญญัติ กทม. หรือประกาศจังหวัดที่ต้องการจะปล่อยให้ดี ซึ่งจะระบุรายละเอียดของพื้นที่ที่สามารถปล่อยได้ โดยต้องขออนุญาตจากผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอในพื้นที่ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar