วิทยุออนไลน์ 92.75

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วในวันนี้ ( 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566) โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงต่ำกว่า 23 องศาเซลเชียส ซึ่งอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นในหลายพื้นที่ และ ทิศทางลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยที่ ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3,500 เมตร เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่ 5,000 เมตรขึ้นไป เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก
อย่างไรก็ตามช่วงเริ่มต้นฤดูหนาวปีนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีฝนตกเล็กน้อยในบางช่วง ส่วนบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.256


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar