วิทยุออนไลน์ 92.75

ข่าวปลอม! เว็บสล็อตออนไลน์ถูกกฎหมายและจดลิขสิทธิ์เป็นเจ้าแรกในไทย

จากกรณีที่มีข่าวสารเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ว่า เว็บสล็อตออนไลน์ถูกกฎหมายและจดลิขสิทธิ์เป็นเจ้าแรกในไทย ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยแล้ว พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรมการปกครอง ชี้แจงว่า ยังไม่มีการออกใบอนุญาตแต่อย่างใด โดยสล็อตเป็นการเล่นตามบัญชี ก. หมายเลข 28 ซึ่งปัจจุบันห้ามไม่ให้มีการอนุญาตจัดให้มี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนัน หากฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 12(1) ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป จนถึง 5,000 บาท

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ มท 0307.10/ว17196 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เรื่อง การป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการลักลอบการจัดให้มีการเล่นการพนัน กำชับให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1. ให้นำเรื่องการลักลอบจัดให้มีการเล่นการพนันทุกประเภท รวมถึงการพนันออนไลน์เข้าที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ได้ผลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

2. ให้นายอำเภอ พนักงานฝ่ายปกครอง พร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้สอดส่องกวดขันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเล่นการพนันทุกประเภทรวมทั้งการพนันออนไลน์ด้วย ถ้าพบว่ามีการกระทำผิดให้ดำเนินการโดยเฉียบขาด และหากเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำความผิด ให้ดำเนินการทางวินัยด้วย

3. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนทราบถึงโทษและผลของการกระทำความผิด รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั่วประเทศ 

cr. ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar